Skip to main content

Subsidies voor asbest in Vlaanderen

Alle diensten en werken die voortkomen uit asbest zijn voor de meeste mensen een vrij dure en onvoorziene kost. Er zijn in Vlaanderen en op nationaal niveau verschillende instanties die subsidies en premies aanbieden voor het correct laten verwijderen van asbest.

Subsidies en premies

Voor particulieren

Gaat u uw woning energiezuiniger maken of volledig laten renoveren? Vanaf 2021 kan er een premie door particulieren aangevraagd worden via fluvius (link naar www.fluvius.be). Je kan daar online een premie aanvraag indienen en opvolgen. Indien je niet mogelijk bent om online je premie aan te vragen kan je gebruik maken van dit formulier. Naast de premie voor het aanbrengen van dak- en gevelisolatie kan je extra ondersteuning krijgen indien er asbesthoudende dak- of gevelbekleding is verwijderd. Deze premie verhoogt de bestaande premie met 8 € per vierkante meter. Aan deze premie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Verder zijn er nog geen initiatieven van de Vlaamse of Federale overheid om een tussenkomst te organiseren voor andere asbest werkzaamheden en diensten.

Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Voor bedrijven

Ondernemers

Om de verwaarlozing van bedrijfsruimtes tegen te gaan kunnen ondernemers die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaand of verwaarloosd pand (het onroerend goed moet opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) een subsidie bekomen voor de sanering van deze panden. Deze subsidie bedraagt maximaal 90 % van de totale kostprijs met een minimum van € 24.750. Het kadastraal oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Landbouw- en tuinbedrijven

Het VLIF (Vlaams investeringsfonds) ondersteunt land- en tuinbouwers bij de renovatie van stallen en/of loodsen. Land- en tuinbouwers kunnen tot 30 % terug betaald krijgen voor het vernieuwen van asbesthoudende daken. De steun is niet bedoeld voor de verwijdering maar voor de nieuwe dakbedekking.. Hier zijn er ook weer een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je bv. kunnen aantonen dat het asbestafval op een wettelijke manier is afgevoerd geweest.

Voor scholen en verenigingen

Vlaamse Scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten opmaken door een asbestdeskundige, de OVAM draagt hiervan de kosten. Voor de verwijdering biedt de OVAM een tussenkomst aan van 50 % van de asbestverwijdering of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering.

Wat is asbest?