Skip to main content

Als je je woning wil verkopen, moet je sinds 23 november 2022 een geldig asbestattest kunnen voorleggen aan de kandidaat-kopers. Maar wat houdt dit in en waar moet je rekening mee houden?

Wat is een asbest attest?

Een asbestattest is een officieel document dat aantoont of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw of een deel ervan. Het attest wordt opgemaakt na een asbestinventarisatie en toont aan welke materialen asbest bevatten en in welke mate. Het doel van het attest is om kandidaat-kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in de woning en om de risico’s op asbestblootstelling te verminderen.

Is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een geldig asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen ouder dan 2001, waarbij het te verkopen gebouw of deel ervan een oppervlakte heeft van meer dan 20m² en toegankelijk is voor mensen. Dit attest moet opgemaakt worden door een erkende certificatie-instelling asbest.

Wat als er asbest aanwezig is?

Als er asbest aanwezig is in de woning, betekent dit niet dat je de verkoop moet stopzetten. Wel is het belangrijk om de kandidaat-kopers zo goed mogelijk te informeren over de aanwezigheid van asbest en de eventuele risico’s. De kandidaat-kopers kunnen dan zelf beslissen of ze de woning willen kopen en/of of ze de asbestsanering voor hun rekening willen nemen.

Hoe kan je een asbestattest halen?

Om een geldig asbestattest te bekomen, moet je een erkende asbestdeskundige contacteren. Deze zal een asbestinventarisatie uitvoeren en op basis hiervan het attest opstellen. Het is belangrijk om hiervoor een ervaren en betrouwbare partner te kiezen om te vermijden dat het attest ongeldig wordt verklaard. 

Nood aan een asbestattest? Neem dan contact op!

Een geldig asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen ouder dan 2001, waarbij het te verkopen gebouw of deel ervan een oppervlakte heeft van meer dan 20m² en toegankelijk is voor mensen. Het doel van het attest is om kandidaat-kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in de woning en om de risico’s op asbestblootstelling te verminderen. Om een geldig asbestattest te bekomen, moet je een erkende certificatie-instelling asbest contacteren.