Skip to main content

Op de meeste containerparken in Vlaanderen is het mogelijk om kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbestafval gratis af te leveren. Hechtgebonden asbest is asbest dat vastzit in een ander materiaal, zoals golfplaten of leien op een dak. Niet-hechtgebonden asbest, zoals losse isolatieplaten, kan niet worden afgevoerd naar het containerpark.

Hoe kan je asbestafval verpakken?

Om asbestafval naar het containerpark te brengen, moet je het eerst goed verpakken. Zo moet je het asbestafval nat maken om stofvorming te voorkomen en het verpakken in transparante folie om de inhoud te kunnen identificeren. Ook moet je het asbestafval apart houden van ander afval en het in een afgesloten container vervoeren.

Kan ik zomaar mijn asbestafval naar een containerpark brengen?

Het is belangrijk om te weten dat niet alle containerparken in Vlaanderen asbestafval aanvaarden en dat er soms beperkingen gelden voor de hoeveelheid asbest die je mag aanleveren. Raadpleeg daarom altijd de website van je lokale containerpark voor meer informatie.

Kan ik zelf mijn asbest verwijderen?

We raden je aan om het asbestafval alleen zelf te verwijderen als het om kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbest gaat en je zeker bent van de juiste procedure voor het verpakken en vervoeren van het afval. Bij grotere hoeveelheden of bij niet-hechtgebonden asbest is het verplicht om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen.

Wat kost het om asbestafval naar het containerpark te brengen?

De kosten voor het storten van asbesthoudend materiaal op het containerpark verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige recyclageparken accepteren asbesthoudend materiaal gratis tot een maximum gewicht van 200 kg (= 20 verpakkingen) of 1 kubieke meter (bijvoorbeeld in Gent). Bij andere containerparken en/of bij grotere ladingen wordt een tarief gehanteerd dat vergelijkbaar is met dat voor selectief afval. Dit komt vaak neer op een prijs tussen de 30 en 80 cent per kg asbesthoudend materiaal, afhankelijk van het aantal kilogram. In Gent betaal je bijvoorbeeld €60 voor 1000 kg.

Als je asbestcementen platen hebt, houd er dan rekening mee dat deze veel wegen en het gewicht snel kan oplopen. Een golfplaat met asbest van ongeveer 3 meter lang en 1 meter breed weegt ongeveer 45 kilogram.

Asbestzakken, wat zijn dit juist?

Voor het verpakken van asbesthoudend materiaal zijn asbestzakken beschikbaar op het containerpark tegen een kostprijs van €1,50 per kleine zak en €2,50 per grote zak. In één grote zak verpak je 2 tot 3 golfplaten (de zak is 2,2 m x 1,2 m groot) en in een kleine zak slechts 1 golfplaat (de zak is 1 m x 1,2 m groot).

Als je een speciale big bag nodig hebt, betaal je €100. Leien wegen ongeveer 22 kg/m². Voor een gemiddeld dak van 200 m² komt dit neer op 4,4 ton of €660 stortkosten. Met transport en container kom je dan op €839, exclusief btw.

Hoe ga je het beste om met asbesthoudend materiaal?

Aangezien asbesthoudend materiaal schadelijk is voor de gezondheid, is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met de lading. Het is aan te raden om het asbesthoudende materiaal voor vertrek goed nat te spuiten om stofvorming en opwaaien van asbestvezels te voorkomen. Asbestzakken kunnen worden gebruikt om het materiaal veilig in te pakken, maar zijn niet verplicht. Ze zijn verkrijgbaar op het containerpark, net als alle andere beschermingsmaterialen die je kunt gebruiken bij het verwijderen/inpakken van asbesthoudend materiaal. Je kunt ook gebruik maken van big bags, doorzichtige bouwfolie, dubbele plastic zakken of afsluitbare zakken, afhankelijk van de grootte van de stukken. Het is belangrijk om het asbesthoudend materiaal gescheiden te houden van ander sloop- en bouwafval en om het in één rit te vervoeren om het risico op verspreiding van asbestvezels te minimaliseren. Zorg er ook voor dat je je aanmeldt bij het containerpark en bewijs meeneemt van je reglementaire aflevering. Asbestkoorden uit oude kachels worden echter niet geaccepteerd op het containerpark. Deze kun je het beste in dubbele plastic zakken verpakken en afleveren bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Belangrijke aanvulling: Draag bij het hanteren en inpakken van asbesthoudend materiaal altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, wegwerpoverall en wegwerphandschoenen om jezelf te beschermen tegen de schadelijke stoffen. Verwijder deze beschermingsmiddelen na het hanteren van het asbesthoudende materiaal en gooi ze weg in een aparte plastic zak die je goed afsluit voordat je naar het containerpark vertrekt. Zorg er tot slot voor dat de wagen waarmee je het asbesthoudende materiaal vervoert, bedekt is met een zeil om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen tijdens het transport.