Skip to main content
All Posts By

areagency

Containerparken

Containerparken info

By Tjokkevol blogs

Op de meeste containerparken in Vlaanderen is het mogelijk om kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbestafval gratis af te leveren. Hechtgebonden asbest is asbest dat vastzit in een ander materiaal, zoals golfplaten of leien op een dak. Niet-hechtgebonden asbest, zoals losse isolatieplaten, kan niet worden afgevoerd naar het containerpark.

Hoe kan je asbestafval verpakken?

Om asbestafval naar het containerpark te brengen, moet je het eerst goed verpakken. Zo moet je het asbestafval nat maken om stofvorming te voorkomen en het verpakken in transparante folie om de inhoud te kunnen identificeren. Ook moet je het asbestafval apart houden van ander afval en het in een afgesloten container vervoeren.

Kan ik zomaar mijn asbestafval naar een containerpark brengen?

Het is belangrijk om te weten dat niet alle containerparken in Vlaanderen asbestafval aanvaarden en dat er soms beperkingen gelden voor de hoeveelheid asbest die je mag aanleveren. Raadpleeg daarom altijd de website van je lokale containerpark voor meer informatie.

Kan ik zelf mijn asbest verwijderen?

We raden je aan om het asbestafval alleen zelf te verwijderen als het om kleinere hoeveelheden hechtgebonden asbest gaat en je zeker bent van de juiste procedure voor het verpakken en vervoeren van het afval. Bij grotere hoeveelheden of bij niet-hechtgebonden asbest is het verplicht om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen.

Wat kost het om asbestafval naar het containerpark te brengen?

De kosten voor het storten van asbesthoudend materiaal op het containerpark verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige recyclageparken accepteren asbesthoudend materiaal gratis tot een maximum gewicht van 200 kg (= 20 verpakkingen) of 1 kubieke meter (bijvoorbeeld in Gent). Bij andere containerparken en/of bij grotere ladingen wordt een tarief gehanteerd dat vergelijkbaar is met dat voor selectief afval. Dit komt vaak neer op een prijs tussen de 30 en 80 cent per kg asbesthoudend materiaal, afhankelijk van het aantal kilogram. In Gent betaal je bijvoorbeeld €60 voor 1000 kg.

Als je asbestcementen platen hebt, houd er dan rekening mee dat deze veel wegen en het gewicht snel kan oplopen. Een golfplaat met asbest van ongeveer 3 meter lang en 1 meter breed weegt ongeveer 45 kilogram.

Asbestzakken, wat zijn dit juist?

Voor het verpakken van asbesthoudend materiaal zijn asbestzakken beschikbaar op het containerpark tegen een kostprijs van €1,50 per kleine zak en €2,50 per grote zak. In één grote zak verpak je 2 tot 3 golfplaten (de zak is 2,2 m x 1,2 m groot) en in een kleine zak slechts 1 golfplaat (de zak is 1 m x 1,2 m groot).

Als je een speciale big bag nodig hebt, betaal je €100. Leien wegen ongeveer 22 kg/m². Voor een gemiddeld dak van 200 m² komt dit neer op 4,4 ton of €660 stortkosten. Met transport en container kom je dan op €839, exclusief btw.

Hoe ga je het beste om met asbesthoudend materiaal?

Aangezien asbesthoudend materiaal schadelijk is voor de gezondheid, is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met de lading. Het is aan te raden om het asbesthoudende materiaal voor vertrek goed nat te spuiten om stofvorming en opwaaien van asbestvezels te voorkomen. Asbestzakken kunnen worden gebruikt om het materiaal veilig in te pakken, maar zijn niet verplicht. Ze zijn verkrijgbaar op het containerpark, net als alle andere beschermingsmaterialen die je kunt gebruiken bij het verwijderen/inpakken van asbesthoudend materiaal. Je kunt ook gebruik maken van big bags, doorzichtige bouwfolie, dubbele plastic zakken of afsluitbare zakken, afhankelijk van de grootte van de stukken. Het is belangrijk om het asbesthoudend materiaal gescheiden te houden van ander sloop- en bouwafval en om het in één rit te vervoeren om het risico op verspreiding van asbestvezels te minimaliseren. Zorg er ook voor dat je je aanmeldt bij het containerpark en bewijs meeneemt van je reglementaire aflevering. Asbestkoorden uit oude kachels worden echter niet geaccepteerd op het containerpark. Deze kun je het beste in dubbele plastic zakken verpakken en afleveren bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Belangrijke aanvulling: Draag bij het hanteren en inpakken van asbesthoudend materiaal altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, wegwerpoverall en wegwerphandschoenen om jezelf te beschermen tegen de schadelijke stoffen. Verwijder deze beschermingsmiddelen na het hanteren van het asbesthoudende materiaal en gooi ze weg in een aparte plastic zak die je goed afsluit voordat je naar het containerpark vertrekt. Zorg er tot slot voor dat de wagen waarmee je het asbesthoudende materiaal vervoert, bedekt is met een zeil om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen tijdens het transport.

Wat is asbest?, Isolatie voor pijpleidingen, Asbest attest verplicht bij verkoop woning: wat je moet weten

Asbestattest verplicht bij verkoop: wat je moet weten

By Tjokkevol blogs

Als je je woning wil verkopen, moet je sinds 23 november 2022 een geldig asbestattest kunnen voorleggen aan de kandidaat-kopers. Maar wat houdt dit in en waar moet je rekening mee houden?

Wat is een asbest attest?

Een asbestattest is een officieel document dat aantoont of er al dan niet asbest aanwezig is in een gebouw of een deel ervan. Het attest wordt opgemaakt na een asbestinventarisatie en toont aan welke materialen asbest bevatten en in welke mate. Het doel van het attest is om kandidaat-kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in de woning en om de risico’s op asbestblootstelling te verminderen.

Is een asbestattest verplicht?

Vanaf 23 november 2022 is een geldig asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen ouder dan 2001, waarbij het te verkopen gebouw of deel ervan een oppervlakte heeft van meer dan 20m² en toegankelijk is voor mensen. Dit attest moet opgemaakt worden door een erkende certificatie-instelling asbest.

Wat als er asbest aanwezig is?

Als er asbest aanwezig is in de woning, betekent dit niet dat je de verkoop moet stopzetten. Wel is het belangrijk om de kandidaat-kopers zo goed mogelijk te informeren over de aanwezigheid van asbest en de eventuele risico’s. De kandidaat-kopers kunnen dan zelf beslissen of ze de woning willen kopen en/of of ze de asbestsanering voor hun rekening willen nemen.

Hoe kan je een asbestattest halen?

Om een geldig asbestattest te bekomen, moet je een erkende asbestdeskundige contacteren. Deze zal een asbestinventarisatie uitvoeren en op basis hiervan het attest opstellen. Het is belangrijk om hiervoor een ervaren en betrouwbare partner te kiezen om te vermijden dat het attest ongeldig wordt verklaard. 

Nood aan een asbestattest? Neem dan contact op!

Een geldig asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen ouder dan 2001, waarbij het te verkopen gebouw of deel ervan een oppervlakte heeft van meer dan 20m² en toegankelijk is voor mensen. Het doel van het attest is om kandidaat-kopers te informeren over de aanwezigheid van asbest in de woning en om de risico’s op asbestblootstelling te verminderen. Om een geldig asbestattest te bekomen, moet je een erkende certificatie-instelling asbest contacteren.

Asbest en regenwater

By Tjokkevol blogs

Asbest en regenwater

Regenwater gebruiken voor de wasmachine, de toiletten of het kuisen is goed voor onze waterverbruik in huis te minderen. Wanneer dit regenwater van een asbesthoudend dak komt moet je wel even stilstaan of dit wil veilig is.

Vervuild regenwater

Wanneer het regenwater van een asbesthoudend dak komt bestaat er een goede kans dat er asbestvezels meespoelen. Het water dat dan opgevangen wordt is als het ware ‘gecontamineerd” of besmet.

Als u het besmet regenwater gebruikt voor de wasmachine kunnen er vezels zich vasthechten aan uw kledij. Na de wasbeurt in de droogkast of op het rek en de vezel geraakt meer verspreid. Het risico van een direct aanraking met asbestvezels rond de wasruimte wordt groter. Proper besmette kledij aantrekken is de vezel uitnodigen om ingeademd te worden. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot een heleboel gezondheidsrisico’s en zware ziekte. We raden daarom aan om niet meer gebruik te maken van regenwater maar van leidingwater. 

De toilet

Besmet regenwater gebruiken voor het spoelen van de toilet is geen probleem, het water houdt de vezels vast en er is geen direct contact mogelijk. Verder is er ook geen risico op het inademen van vezels.

Kuisen en reinigen

Regenwater gebruiken voor te kuisen en te reinigen in en rond je huis is tijdens het kuisen minder gevaarlijk dan erna. Zolang er voldoende water is kan de vezel moeilijk ontsnappen. Na het kuisen treedt er zich wel een groter probleem op. Het water droogt op waardoor de vezels weer kunnen vrijkomen en het blootstellingsrisico enorm is. Je huis mag dan wel proper zijn maar ligt vol met schadelijke asbestvezels.

 

De oplossing? U pakt het probleem aan bij de bron: het asbesthoudend dak. Het vervangen van een asbesthoudend dak verloopt relatief snel en hoeft u zich geen zorgen meer te maken.

 

Subsidies en premies

Subsidies en premies

By Tjokkevol blogs

Subsidies voor asbest in Vlaanderen

Alle diensten en werken die voortkomen uit asbest zijn voor de meeste mensen een vrij dure en onvoorziene kost. Er zijn in Vlaanderen en op nationaal niveau verschillende instanties die subsidies en premies aanbieden voor het correct laten verwijderen van asbest.

Subsidies en premies

Voor particulieren

Gaat u uw woning energiezuiniger maken of volledig laten renoveren? Vanaf 2021 kan er een premie door particulieren aangevraagd worden via fluvius (link naar www.fluvius.be). Je kan daar online een premie aanvraag indienen en opvolgen. Indien je niet mogelijk bent om online je premie aan te vragen kan je gebruik maken van dit formulier. Naast de premie voor het aanbrengen van dak- en gevelisolatie kan je extra ondersteuning krijgen indien er asbesthoudende dak- of gevelbekleding is verwijderd. Deze premie verhoogt de bestaande premie met 8 € per vierkante meter. Aan deze premie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Verder zijn er nog geen initiatieven van de Vlaamse of Federale overheid om een tussenkomst te organiseren voor andere asbest werkzaamheden en diensten.

Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Voor bedrijven

Ondernemers

Om de verwaarlozing van bedrijfsruimtes tegen te gaan kunnen ondernemers die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaand of verwaarloosd pand (het onroerend goed moet opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) een subsidie bekomen voor de sanering van deze panden. Deze subsidie bedraagt maximaal 90 % van de totale kostprijs met een minimum van € 24.750. Het kadastraal oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Landbouw- en tuinbedrijven

Het VLIF (Vlaams investeringsfonds) ondersteunt land- en tuinbouwers bij de renovatie van stallen en/of loodsen. Land- en tuinbouwers kunnen tot 30 % terug betaald krijgen voor het vernieuwen van asbesthoudende daken. De steun is niet bedoeld voor de verwijdering maar voor de nieuwe dakbedekking.. Hier zijn er ook weer een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je bv. kunnen aantonen dat het asbestafval op een wettelijke manier is afgevoerd geweest.

Voor scholen en verenigingen

Vlaamse Scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten opmaken door een asbestdeskundige, de OVAM draagt hiervan de kosten. Voor de verwijdering biedt de OVAM een tussenkomst aan van 50 % van de asbestverwijdering of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering.

Wat is asbest?

Asbest in mijn woning

By Tjokkevol blogs

Asbest in mijn woning

Asbest in je eigen woning komt nog vaker voor dan men denkt. Wat is asbest nu eigenlijk en hoe weet ik of er nu asbest in mijn woning zit?

Wat is asbest?

Asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, wat ‘onbrandbaar’ betekent en is eigenlijk een verzamelnaam voor zes in de natuur gevonden mineralen die bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Het is een natuurlijke delfstof die relatief goedkoop in een open mijn uit rotsen wordt gewonnen. Door zijn positieve eigenschappen (brandwerendheid, isolerend, slijtvastheid, sterkte)  is asbest in het verleden veelvuldig gebruikt geweest in verschillende toepassingen. Het werd met of zonder bindmiddel verwerkt in bouwproducten zoals cement, bitumen, lijm en kunststof. Het gevaar van dit mineraal zit voornamelijk in de vezelstructuur die alleen in de lengte breekt, waardoor steeds dunnere naalden vrijkomen. 

Gebonden of ongebonden

Gebonden of ongebonden asbest slaat op de wijze van het verwerken van de vezels. Zijn de vezels verwerkt met een bepaald bindmiddel spreken we van (hecht)gebonden asbest. Het uiteindelijke materiaal bevat meestal ongeveer 10% aan asbestvezels. Enkele voorbeelden van gebonden toepassingen zijn golfplaten, asbestcement, asbesthoudende vloertegels en bekledingen, pakkingen en dichtingen. De vezels blijven gevangen door zijn drager.

Ongebonden of losse asbest bestaat uit weinig of geen bindmiddel, m.a.w. de concentratie van asbestvezel ligt dus veel hoger. Ongebonden asbestmaterialen zijn daarenboven ook nog gevoeliger voor beschadigingen en laten makkelijk asbestvezels los in de omgeving wat het gevaar aanzienlijk vergroot.

Waar kan ik asbest in mijn huis vinden?

Asbest was een populaire grondstof voor de bouwsector, het was een relatief goedkoop product en voor veel verschillende toepassingen geschikt. Het was vooral populair vanwege de brand- en vochtwerende eigenschappen in keukens, badkamers, daken, vloeren,… Maar ook in vloeren, rond isolatieleidingen en elektriciteitskasten, kabels en dichtingen. Met het blote oog kan je nooit 100% zeker zijn of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Er zijn wel veel voorkomende toepassingen dat je vaak kan tegenkomen.

Veel voorkomende asbestbronnen in een woning zijn:

  • Gevels: beplating, leien,…
  • Daken: golfplaten, leien, schoorstenen, dekstenen, onderdak, dakranden,…
  • Vloeren: vinyl, lijmen voor tegels,…
  • Decoratie: vensterbanken, valse marmer, afwerkingslagen,…
  • Afvoeren en goten

Hoe weet ik of mijn woning asbest bevat?

Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een gecertificeerde deskundige kom je te weten of er asbest in jou woning verwerkt is. De expert die de inventarisatie uitvoert verzameld voor en tijdens de inspectie alle noodzakelijke gegevens, neemt indien nodig een aantal stalen en brengt vervolgens een rapport uit met de resultaten van de inspectie. Nadien is het aan jou de keuze om de asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Vermoeden van asbest aanwezig in jou woning? Neem contact met ons op. 

Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn minuscuul en splitst in de lengterichting waardoor er zich nog fijnere vezels kunnen vormen. Er zijn 2 groepen vezels: serpentijnen en amfibolen waarvan de laatste groep de gevaarlijkste vorm is. Deze vezels zijn recht en kunnen in het lichaam doordringen tot de kleinste cel. Gebonden asbesttoepassingen in goede staat (d.w.z. geen zichtbare schade of verwering) zijn ongevaarlijk voor de omgeving. We stellen echter vast dat de meeste toepassingen langer dan 50 jaar geplaatst zijn en dat deze zicht in slechte staat bevinden. Wanneer de asbestvezel los kan komen van de drager is er kans op verspreiding en inademing. Wettelijk gezien mag je in kleine hoeveelheden en volgens een aantal vormvereisten zelf gebonden asbesttoepassingen verwijderen en afvoeren naar het containerpark.

Wanneer je een vermoeden hebt van een ongebonden asbesttoepassingen is het sterk aangeraden om contact op te nemen met een expert. Losse asbesttoepassingen mogen niet zelf verwijderd worden gezien het risico op het verspreiden van losse asbestvezels in de omgeving zeer groot is. Enkel asbestverwijdering met een erkenning mogen deze toepassingen verwijderen in een hermetisch afgesloten zone. 

Vermoeden van asbesttoepassingen in jou woning? Neem contact met ons op.