Skip to main content

Asbest in mijn woning

Asbest in je eigen woning komt nog vaker voor dan men denkt. Wat is asbest nu eigenlijk en hoe weet ik of er nu asbest in mijn woning zit?

Wat is asbest?

Asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, wat ‘onbrandbaar’ betekent en is eigenlijk een verzamelnaam voor zes in de natuur gevonden mineralen die bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Het is een natuurlijke delfstof die relatief goedkoop in een open mijn uit rotsen wordt gewonnen. Door zijn positieve eigenschappen (brandwerendheid, isolerend, slijtvastheid, sterkte)  is asbest in het verleden veelvuldig gebruikt geweest in verschillende toepassingen. Het werd met of zonder bindmiddel verwerkt in bouwproducten zoals cement, bitumen, lijm en kunststof. Het gevaar van dit mineraal zit voornamelijk in de vezelstructuur die alleen in de lengte breekt, waardoor steeds dunnere naalden vrijkomen. 

Gebonden of ongebonden

Gebonden of ongebonden asbest slaat op de wijze van het verwerken van de vezels. Zijn de vezels verwerkt met een bepaald bindmiddel spreken we van (hecht)gebonden asbest. Het uiteindelijke materiaal bevat meestal ongeveer 10% aan asbestvezels. Enkele voorbeelden van gebonden toepassingen zijn golfplaten, asbestcement, asbesthoudende vloertegels en bekledingen, pakkingen en dichtingen. De vezels blijven gevangen door zijn drager.

Ongebonden of losse asbest bestaat uit weinig of geen bindmiddel, m.a.w. de concentratie van asbestvezel ligt dus veel hoger. Ongebonden asbestmaterialen zijn daarenboven ook nog gevoeliger voor beschadigingen en laten makkelijk asbestvezels los in de omgeving wat het gevaar aanzienlijk vergroot.

Waar kan ik asbest in mijn huis vinden?

Asbest was een populaire grondstof voor de bouwsector, het was een relatief goedkoop product en voor veel verschillende toepassingen geschikt. Het was vooral populair vanwege de brand- en vochtwerende eigenschappen in keukens, badkamers, daken, vloeren,… Maar ook in vloeren, rond isolatieleidingen en elektriciteitskasten, kabels en dichtingen. Met het blote oog kan je nooit 100% zeker zijn of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Er zijn wel veel voorkomende toepassingen dat je vaak kan tegenkomen.

Veel voorkomende asbestbronnen in een woning zijn:

  • Gevels: beplating, leien,…
  • Daken: golfplaten, leien, schoorstenen, dekstenen, onderdak, dakranden,…
  • Vloeren: vinyl, lijmen voor tegels,…
  • Decoratie: vensterbanken, valse marmer, afwerkingslagen,…
  • Afvoeren en goten

Hoe weet ik of mijn woning asbest bevat?

Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie door een gecertificeerde deskundige kom je te weten of er asbest in jou woning verwerkt is. De expert die de inventarisatie uitvoert verzameld voor en tijdens de inspectie alle noodzakelijke gegevens, neemt indien nodig een aantal stalen en brengt vervolgens een rapport uit met de resultaten van de inspectie. Nadien is het aan jou de keuze om de asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

Vermoeden van asbest aanwezig in jou woning? Neem contact met ons op. 

Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn minuscuul en splitst in de lengterichting waardoor er zich nog fijnere vezels kunnen vormen. Er zijn 2 groepen vezels: serpentijnen en amfibolen waarvan de laatste groep de gevaarlijkste vorm is. Deze vezels zijn recht en kunnen in het lichaam doordringen tot de kleinste cel. Gebonden asbesttoepassingen in goede staat (d.w.z. geen zichtbare schade of verwering) zijn ongevaarlijk voor de omgeving. We stellen echter vast dat de meeste toepassingen langer dan 50 jaar geplaatst zijn en dat deze zicht in slechte staat bevinden. Wanneer de asbestvezel los kan komen van de drager is er kans op verspreiding en inademing. Wettelijk gezien mag je in kleine hoeveelheden en volgens een aantal vormvereisten zelf gebonden asbesttoepassingen verwijderen en afvoeren naar het containerpark.

Wanneer je een vermoeden hebt van een ongebonden asbesttoepassingen is het sterk aangeraden om contact op te nemen met een expert. Losse asbesttoepassingen mogen niet zelf verwijderd worden gezien het risico op het verspreiden van losse asbestvezels in de omgeving zeer groot is. Enkel asbestverwijdering met een erkenning mogen deze toepassingen verwijderen in een hermetisch afgesloten zone. 

Vermoeden van asbesttoepassingen in jou woning? Neem contact met ons op.