Skip to main content

In Vlaanderen zijn er 3 specifieke protocollen en richtlijnen vastgesteld om de veilige omgang met asbest te waarborgen, met name bij verkoop of overdracht, veiligheid op het werk en sloopopvolging. Bij Asbestplatform volgen we de ontwikkelingen hieromtrent steeds op de voet.

Want wanneer heb je nu welk document nodig?

Attest bij verkoop en overdracht

Wanneer je een pand koopt, is het als koper van groot belang dat je op de hoogte bent van de mogelijke aanwezigheid van asbest in het gebouw.  Niet enkel wil je veilige werken uit kunnen voeren, je wil ook weten voor welke kosten je komt te staan inzake nodige verwijdering enz.

Sinds 23 november 2022 is er een verplicht asbestattest nodig bij de verkoop van een gebouw van voor 2001. Dit werd bepaald door onze Vlaamse overheid.

Er zijn twee methoden van inspectie die hiervoor worden gebruikt.

  1. Visuele herkenning en niet-destructief onderzoek:
    Hierbij wordt een visuele inspectie uitgevoerd om de verschillende asbesttoepassingen in kaart te brengen. Er worden alleen direct waarneembare asbestbronnen opgenomen, zonder dat vloeren of wanden worden afgebroken. Deze inventarisatie wordt vaak gebruikt voor een initiële visuele controle en rondgang om potentiële risico’s te identificeren.
  2. Staalafnames en destructief onderzoek:
    Deze methode omvat staalafnames en laboratoriumanalyses om alle aanwezige asbestbronnen, zowel direct waarneembare als ingesloten, in kaart te brengen. Bij dit onderzoek worden wanden en vloeren uiteraard niet gespaard. Het doel is om een volledig en nauwkeurig beeld te krijgen van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Codex veiligheid en gezondheid op het werk

De Codex welzijn op het werk werd ingeroepen om de veiligheid en gezondheid medewerkers te beschermen en bevat specifieke richtlijnen voor het veilig omgaan met asbest, met inbegrip van procedures voor asbestverwijdering, beschermingsmaatregelen voor werknemers en regels voor de identificatie en inventarisatie van asbesttoepassingen. Bij het uitvoeren van asbestinspecties en -inventarisaties is het van essentieel belang om te voldoen aan de bepalingen van de Codex om de veiligheid te waarborgen.

Opvolgingsplan bij sloopwerkzaamheden (SOP)

Een Sloopopvolgingsplan is een document dat vereist is bij sloopwerkzaamheden waarbij asbest aanwezig kan zijn. Het plan beschrijft de maatregelen en procedures die gevolgd moeten worden om de sloop veilig en conform de regelgeving uit te voeren. Het omvat onder andere de identificatie en verwijdering van asbesthoudende materialen, het beschermen van werknemers en het veilig afvoeren van het materiaal. Het opstellen en naleven van een SOP is van cruciaal belang om de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen tijdens sloopprojecten.

 

Heb jij vragen in verband met asbest en/of wil je meer informatie over aan welke protocollen je dient te voldoen? Onze collega’s helpen je graag. Contacteer ons via 033346438 of info@asbestplatform.be.